Kotizacija


Kotizacija za strokovni seminar znaša 470 € brez DDV.

Ob prijavi do 11. decembra 2017 prejmete 10 % popust.
Popust se prišteva k ostalim skupinskim popustom.

Avtorji predstavljenih prispevkov imajo na dan predstavitve brezplačno udeležbo. Za tridnevno udeležbo se jim prizna 30 % popust.

Ustanove, ki prijavijo več kot 3 udeležence, lahko brezplačno objavijo logotip na spletni strani seminarja
(prosimo, posredujte ga organizatorjem čim prej po formalni prijavi).
Ustanove, ki prijavijo več kot 5 udeležencev, imajo 10 % popust.
Ustanove, ki prijavijo več kot 10 udeležencev, imajo 20 % popust.
Ustanove, ki prijavijo več kot 20 udeležencev, imajo popust po dogovoru.

Prijavite se, prosimo, najkasneje do srede, 24. januarja 2018, da bomo lahko pravočasno pripravili dovolj seminarskega gradiva, ki ga bo dobil vsak udeleženec. Prijave so možne tudi kasneje, vse do začetka seminarja, vendar v tem primeru udeležencem ne zagotavljamo seminarskega gradiva in kosila.

Kotizacija vključuje udeležbo na vseh predavanjih, zbornik prispevkov v elektronski obliki, tri kosila ter prigrizke in pijačo v času seminarja. Udeleženci prejmejo tudi potrdilo o udeležbi na seminarju.

Ko bomo prejeli Vašo prijavnico, Vam bomo poslali potrdilo o prijavi in zadnja obvestila.
Račun za plačilo kotizacije vam bomo izstavili v petih dneh po zaključku seminarja.

Prosimo, prijavite se tukaj.