Obvestilo za avtorje


Avtorje, ki želijo sodelovati s svojim prispevkom na seminarju, vabimo, da do 9. 10. 2017 pošljejo naslov in kratek povzetek prispevka (do 150 besed) na naslov tomi.mlinar[at]fe.uni-lj.si. Na osnovi prejetih povzetkov bo programski odbor najkasneje do 25. 10. 2017 oblikoval končni program seminarja. V kolikor bo povzetek uvrščen na program, mora avtor oddati končni prispevek do 15. 1. 2018 na isti naslov kot povzetek.

Avtorji imajo na dan predstavitve brezplačno udeležbo na seminarju.

Pomembni roki

  • Rok za oddajo naslova in kratkega povzetka prispevka (do 150 besed): 30. 10. 2017
  • Obvestilo o izboru prispevka: 11. 11. 2017
  • Rok za oddajo končnega prispevka: 15. 1. 2018

Splošne informacije in navodila za avtorje:

Izbirate lahko med ustno predstavitvijo prispevka (Powerpoint) pred občinstvom ali predstavitvijo v obliki plakata. Želeno izbiro navedite pri oddaji povzetka prispevka. Materiali bodo izdani v e-obliki na USB-ključu.

Predstavitev oz. plakat morate oddati do zgoraj navedenega končnega roka (15. 1. 2018). Istočasno morate oddati še povzetek prispevka do 200 besed v slovenščini in angleščini, kratek življenjepis avtorjev v slovenščini in angleščini ter portretne slike avtorjev.

Prispevki za Seminar radijske komunikacije niso recenzirani.

Navodila za izdelavo predstavitve

  1. Grafična predloga predstavitve ni predpisana.
  2. Datoteka za oddajo naj bo v formatu Powerpoint PPT ali PDF. V datoteki PDF morajo biti vključene vse pisave (fonti).

Navodila za izdelavo plakata

  1. Plakat naj bo v pokončnem formatu velikosti A0 (864 × 1118 mm).
  2. Grafična predloga plakata ni predpisana.
  3. Datoteka za oddajo naj bo v formatu PDF. V datoteki PDF morajo biti vključene vse pisave (fonti).
  4. Velikost pisave naj bo takšna, da bo plakat berljiv pri tisku na format A4.
  5. Za tisk plakatov v dejanski velikosti poskrbite sami!