Zgodovina GPS
History of the GPS


Matjaž Vidmar
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko


POVZETEK
Radionavigacija je bila že od vsega začetka pomembna uporaba radijskih valov. Radiokompas potrebuje le primeren sprejemnik z usmerjeno anteno in katerikoli nesodelujoč oddajnik. Radiokompas se še vedno uporablja na krovu civilnih letal in ladij vse do radioamaterskega lova na lisico. Druga svetovna vojna je zahtevala natančnejšo hiperbolično navigacijo. Sateliti so omogočili obširno pokrivanje iz vesolja. Satelit Timation 3 je bil predhodnik GPS, ki je leta 1974 v vesolju preizkusil atomske ure in sedanje radijske frekvence. Žal vsi sodobni sistemi globalne navigacije (GNSS) še vedno uporabljajo podobne atomske ure in podobne radijske frekvence.

ABSTRACT
Radio navigation has been an important use of radio waves from the very beginning. A radio compass requires only a suitable receiver with a directional antenna and any non-cooperative transmitter. The radio compass is still used aboard civilian aircraft and ships as far as amateur radio foxhunting. World War II required more accurate hyperbolic navigation. Satellites have enabled extensive coverage from space. The Timation 3 satellite was the forerunner of GPS, which tested atomic clocks and current radio frequencies in space in 1974. Unfortunately, all modern global navigation systems (GNSS) still use similar atomic clocks and similar radio frequencies.