Kotizacija


Kotizacija za strokovni seminar znaša 510 € brez 22 % DDV.

Kotizacija vključuje udeležbo na vseh predavanjih, zbornik prispevkov v elektronski obliki, tri kosila ter prigrizke in pijačo v času seminarja. Udeleženci prejmejo tudi potrdilo o udeležbi na seminarju.

Prijava

Prijavite se lahko tukaj.

Ob prijavi do 22. decembra 2023 prejmete 10 % popust.
Popust se prišteva k ostalim skupinskim popustom.

Avtorji predstavljenih prispevkov imajo na dan predstavitve brezplačno udeležbo. Za tridnevno udeležbo se jim prizna 30 % popust.

Ustanove, ki prijavijo več kot 5 udeležencev, imajo 10 % popust.

Ustanove, ki prijavijo več kot 10 udeležencev, imajo 15 % popust.

Ustanove, ki prijavijo več kot 15 udeležencev, imajo 20 % popust.

Prosimo, prijavite se najkasneje do 19. januarja 2024, da bomo lahko pravočasno pripravili dovolj izvodov seminarskega gradiva, ki ga bo dobil vsak udeleženec. Prijave so možne tudi kasneje, vse do pričetka seminarja, vendar v tem primeru udeležencem ne garantiramo popolnega seminarskega gradiva.


Ko bomo prejeli Vašo prijavnico, Vam bomo poslali potrdilo o prijavi in zadnja obvestila.
Račun za plačilo kotizacije vam bomo izstavili v petih dneh po zaključku seminarja.

Odjava

Od seminarja se lahko odjavite brez stroškov, če to naredite vsaj 10 dni pred začetkom seminarja pisno na naslov tomi.mlinar[at]fe.uni-lj.si. Po tem datumu vam zaračunamo polno kotizacijo.