Življenjski cikel avtomatiziranega upravljanja spektra: namensko orodje za vsako rabo

Automated Spectrum Management Lifecycle: a dedicated tool for each need


Rubén Perdiz
ATDI


POVZETEK
ATDI-jeve avtomatizirane rešitve za upravljanje spektra upravljajo z vsemi vidiki življenjskega cikla spektra. To so rešitve, ki integrirajo in avtomatizirajo ključne funkcije v upravljanju spektra, kot so licenciranje, inženirska analiza, administracija in nadzor.

ABSTRACT
ATDI’s automated spectrum management solutions manage every aspect of the spectrum lifecycle. Solutions that integrate and automate key functions in Spectrum Management like licensing, engineering analysis, administration and monitoring.