Industrializacija odprtega radijskega dostopovnega omrežja

Industrializing Open RAN


Csaba Novak
Ericsson


POVZETEK
Standardizirani odprti vmesniki, ki različnim ponudnikom opreme in komponent omogočajo učinkovito sodelovanje, so ključni dejavnik uspeha pri gradnji visoko zmogljivih omrežij. Sprednji del omrežja (ang. Fronthaul) je najbolj kritičen del odprtega radijskega dostopovnega omrežja (Open RAN) in Ericsson je že dolgo zavezan spodbujanju odprtosti brez kompromisov glede zmogljivosti. Skupaj z industrijskimi partnerji znotraj zavezništva O-RAN si Ericsson dejavno prizadeva za definiranje nove specifikacije tega vmesnika, ki obravnava pomanjkljivosti začetne delitve nizkega sloja za masovni MIMO. Nov dogovor na ravni vseh industrijskih akterjev o odprtih vmesnikih, ponudnikom komunikacijskih storitev prvič omogoča doseganje polne zmogljivost pri uvajanju komercialnih omrežij. Ta predstavitev podrobneje opisuje vmesnik za Open RAN v prometno obremenjenih omrežjih, pa tudi Ericssonovo zavezanost k visoko zmogljivemu odprtemu radijskemu dostopovnemu omrežju.

ABSTRACT
Standardized open interfaces that enable different vendors and components to work together in the most efficient way are a key success factor in building high performing networks. Fronthaul is the most critical interface for performance in Open RAN and Ericsson has long been committed to promoting openness without compromise on performance. Together with industry partners within the O-RAN Alliance, Ericsson has actively worked towards defining a new fronthaul interface specification that addresses the shortcomings of the initial low-layer split for Massive MIMO Radio. A new industry-wide agreement on open fronthaul interfaces enables communication service providers, CSPs, for the first time, to achieve full performance with Open RAN in commercial network deployments at scale. This presentation will elaborate the fronthaul interface for Open RAN in dense network environments, as well as on Ericsson’s commitment to high-performing Open RAN.