Vabilo razstavljavcem


Zainteresirana podjetja vabimo, da na seminarju sodelujejo kot razstavljavci svoje opreme oz. produktov.

Na seminarju bo za razstavljavce predviden razstavni prostor v velikosti dveh miz za postavitev izdelkov. Enemu razstavnemu prostoru pripadata dva stola. Vsi razstavni prostori so opremljeni z električnim priključkom in WiFi dostopom do interneta. Po želji lahko razstavljavci prinesejo tudi lastne dodatne rekvizite, kot na primer samostoječe panoje.

Cena enega razstavnega prostora je enaka kotizaciji za dva udeleženca seminarja. S tem si pridobite pravico do brezplačne udeležbe na seminarju za dva sodelavca na razstavnem prostoru.

Razstavni prostor je potrebno vnaprej rezervirati, saj je število razstavljacev omejeno.Ponudba za oglaševanje in sponzorstvo


Zainteresiranim podjetjem ponujamo možnost oglaševanja in sponzoriranja naše dejavnosti. Na ta način lahko promovirate svojo dejavnost pred širokim krogom poslušalcev, večinoma s področja telekomunikacij, obenem pa sponzorirate našo seminarsko dejavnost, ki je namenjena dopolnilnemu izobraževanju in strokovnemu izpopolnjevanju strokovnjakov, kar je v sodobnem hitro razvijajočem se svetu neizogibno.

Ponujamo naslednje možnosti oglaševaja:

  • Oglaševanje v zborniku seminarja.
    Seminar bo spremljala objava zbornika s prispevki v nakladi prek 150 izvodov, v katerem namenjamo tudi nekaj oglasnega prostora. Oglasi so tipično velikosti ene A4 strani.
  • Oglaševanje na spletni strani seminarja.
  • Oglaševanje na samem seminarju v obliki oglasnih panojev ali projekcije oglasa na glavnem zaslonu v času odmorov.
  • Preko drugih sredstev komuniciranja po vaši želji

Lahko sodelujete le kot manjši oglaševalec na enega od zgoraj naštetih načinov ali kot večji sponzor.

Za dodatne podrobnosti in cene različnih oblik oglaševanja pišite na tomaz.korosec[at]fe.uni-lj.si ali pokličite na 01 4768-423.

Rok za oddajo oglasa za zbornik je 12. september 2014.