Obvestilo za avtorje

Pomembni roki

 • Rok za oddajo končnega prispevka: 7. 9. 2012

Splošne informacije in navodila za avtorje:

Izbirate lahko med ustno predstavitvijo prispevka (Powerpoint) pred občinstvom ali predstavitvijo v obliki plakata. Želeno izbiro navedite pri oddaji povzetka prispevka (do 26. 4. 2012). V obeh primerih lahko oddate končni prispevek zgolj kot predstavitev (prosojnice oz. plakat) ali tudi v obliki članka. V tiskanem zborniku bodo objavljene prosojnice oz. plakat, v elektronskem zborniku na CD-ju pa tudi članek.

Tako članek (če ga boste napisali) kot predstavitev oz. plakat morate oddati do zgoraj navedenega končnega roka (7. 9. 2012). Istočasno morate oddati še povzetek prispevka do 200 besed v slovenščini in angleščini, kratek življenjepis avtorjev v slovenščini in angleščini ter portretne slike avtorjev.

Prispevki za Seminar Radijske Komunikacije niso recenzirani.

Navodila za izdelavo članka

 1. Prispevek naj bo napisan v skladu s predlogo za oblikovanje (Microsoft Word DOC, Adobe PDF).
 2. Napisan naj bo na formatu A4 in naj ne vsebuje glave, opomb ali številk strani.
 3. Obsega naj 4-6 strani.
 4. Datoteka za oddajo naj bo v formatu Microsoft Word (.doc ali .docx) ali PDF.

Navodila za izdelavo predstavitve

 1. Grafična predloga predstavitve ni predpisana.
 2. Datoteka za oddajo naj bo v formatu Powerpoint PPT ali PDF. V datoteki PDF morajo biti vključene vse pisave (fonti).

Navodila za izdelavo plakata

 1. Plakat naj bo velikosti A0 (864 × 1118 mm).
 2. Grafična predloga plakata ni predpisana.
 3. Datoteka za oddajo naj bo v formatu PDF. V datoteki PDF morajo biti vključene vse pisave (fonti).
 4. Velikost pisave naj bo takšna, da bo plakat berljiv pri tisku na format A4 (za zbornik).
 5. Za tisk plakatov v dejanski velikosti poskrbite sami!