PLAKAT/POSTER:
Na avtentikaciji temelječe priložnosti rabe signalov sistema Galileo
Authentication-based Galileo signaling opportunities


Franc Dimc
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

POVZETEK
Sateliti Galileo so 18. novembra 2020 ob 15:28 UTC začeli dveurno oddajanje avtentifikacijskih podatkov, posebej prirejeni sprejemniki GNSS pa so v tem času prvič izračunali položaj s podatki iz potrjenega izvora. Storitev OS-NMA, ki je še vedno v fazi preizkušanja, bistveno zmanjšuje možnosti potvarjanja signalov satelitske navigacije. OS-NMA omogočajo kriptografski postopki, vodenje procesa veriženja TESLA in oddajanje OS-NMA podatkov o efemeridah, času, statusu iz uporabniku vnaprej neznanega ter stalno spreminjajočega se nabora satelitov sistema Galileo, katerega upravljalec v letu 2022 pripravlja javen preizkus storitve OS-NMA.

ABSTRACT
On 18 November 2020 at 15:28 UTC, Galileo satellites started broadcasting two hours of authentication data. Specially adapted GNSS receivers, for the first time, calculated the position with data from confirmed source. The OS-NMA service, which is still in the testing phase, significantly reduces the chances of falsifying satellite navigation signals. OS-NMA is enabled by cryptographic procedures, management of the TESLA chain process and transmission of OS-NMA data on ephemeris, time, status from a user-unknown and ever-changing set of Galileo satellites, whose operator is preparing a public test of the OS-NMA service in 2022.