Praktični primer gradnje omrežja: Ne-brezhibni protokol


Matjaž Vidmar
Laboratorij za sevanje in optiko, UL FE


Iskanje nadomestka za protokol AX.25.
Ne-Brezhibni Protokol (NBP): naslavnjanje, potrjevanje, uravnavanje pretoka.
Strojna oprema za NBP: ATNC, EATNC, MATNC.
Vmesnik do višjih protokolskih ravni.
Učinkovitost NBP omrežja z BPSK radijskimi postajami.
Vozlišča ASV omrežja NBP.
Izboljšani protokol NBPv2 in strojna oprema RATNC.
Mikrovalovne zveze za NBPv2.
Izboljšana strojna oprema SATNC in pripadajoča učinkovitost NBPv2.