Izbira modulacije in protokola za radijska omrežja


Matjaž Vidmar
Laboratorij za sevanje in optiko, UL FE


Shannon-ov izrek o zmogljivosti zveze.
Amplitudna in frekvenčna modulacija v analognih in številskih zvezah.
Lastnosti številskih modulacij: BPSK, QPSK, QAM.
Popačenje večpotja: adaptivno sito, razširjeni spekter, OFDM.
Odpravljanje napak v radijski zvezi: FEC in ARQ.
Preklop sprejem/oddaja, skrita postaja.
Uravnavanje pretoka v radijskem omrežju.