Mobilna WiFi izkušnja s Hotspot 2.0


Marko Tišler
NIL d.o.o.


Predstaviti želimo pilotsko implementacijo standarda IEEE 802.11u znotraj omrežja WiFi, ki omogoča nemoteno preklapljanje mobilnih odjemalcev med različnimi radijskimi tehnologijami, kot sta 3G in WiFi, brez zaznavnih motenj v delovanju storitev.