Napreden komunikacijski sistem za podporo zaščiti in reševanju 6inAction


Janez Sterle
Laboratorij za Telekomunikacije, UL FE


V primeru naravnih nesreč, kot so poplave velikih razsežnosti, potresi večjih magnitud ali jedrske nesreče, komercialna in profesionalna komunikacijska infrastruktura za potrebe reševanja velikokrat odpove. 6inAction je napreden, mobilni komunikacijski sistem, načrtovan za uporabo reševalcev v novodobnih reševalnih akcijah. 6inAction omogoča zanesljivo komunikacijo med reševalnimi službami, nadzornim centrom in med povezanimi napravami za nadzor in upravljanje v primeru kriznih situacij. Sistem omogoča povezovanje v vsakodnevnih operacijah in povezovanje v ekstremnih razmerah, kjer določena infrastruktura odpove, pri čemer omogoča nadzor poteka operacije (lokacija reševalcev, življenske funkcije, ogroženost, itd.), spremljenje razmer na terenu (nivo vodostaja, stanje plazu, meja požarna ogroženosti, širjenje radioktivnosti, itd.), omogoča podporo za poveljevanje na nivoju več vpletenih služb (reševalci, gasilci, policisti, itd.) ter omogoča povezavo reševalcev in opreme v mednarodnih intervencijah.

Napreden komunikacijski sistem 6inAction sestavljajo inteligentni IPv6 mobilno vozlišče omrežja 6onCore, senzorsko omrežje 6onFire, nadzorni center 6onDashboard in triažna mobilna aplikacija 6onMobile. Mobilno vozlišče 6onCore je nameščeno v komunikacijsko terensko vozilo za podporo reševanju in omogoča s pomočjo protokola IPv6 povezovanje v jedrno omrežje preko najboljših razpoložljivih telekomunikacijskih kanalov v danem trenutku.

6inAction je nacionalni IPv6 pilot v okviru evropskega projekta GEN6. Vizija projekta 6inAction je uporabiti obstoječe napredne, zanesljive in konvergentne komunikacijske tehnologije za profesionalno uporabo v reševalnih in kriznih situacijah ter uporabiti obstoječo tehnologijo za povečanje splošne varnosti državljanov.


Napreden komunikacijski sistem za podporo zaščiti in reševanju 6inAction