Fazni šum - uvod


Leon Pavlovič
Laboratorij za sevanje in optiko, UL FE


Prispevek na kratko obravnava fazni šum, s poudarkom na ključnih lastnostih in načinih merjenja. Najprej je navedenih nekaj uporab iz vsakdanjika, ki nujno potrebujejo natančno uro oziroma časovno sinhronizacijo sistema. Predstavljene so različne vrste šuma, nato sledi definicija faznega šuma z razlago ključnih lastnosti. Sledi opis mešalnika in različni načini merjenja faznega šuma, kot so z osciloskopom, spektralnim analizatorjem in signalnim analizatorjem. Na koncu je podano tudi nekaj komercialne opreme.