MMDS


Tomi Mlinar
Inštitut za EMS / Laboratorij za sevanje in optiko, UL FE


Prispevek analizira večpredstavni brezžični distribucijski sistem MMDS, ki spada v družino fiksnih brezžičnih dostopovnih sistemov FWA. Na kratko so opisani sistemi MMDS včasih (v 90. letih prejšnjega stoletja) in danes, frekvenčna območja, ki so jim namenjena, in razvoj tehnologije. Slednji je omogočil razne hibridne izvedenke oziroma sestavljene produkte, ki danes omogočajo ponujanje storitev brezžičnega trojčka s spodobno podatkovno uporabniško hitrostjo do 10 Mbit/s ali celo več. Dve od teh hibridnih izvedb MMDS, ki sta v uporabi tudi v Sloveniji, sta na kratko opisani v tem prispevku.