Samodejni klic na pomoč – eCall, procesi standardizacije


Drago Majcen
SIST


Cilj Evropske komisije je, da bi sistem samodejnega klica na pomoč – eCall, do leta 2015 začel polno delovati v vsej Evropski uniji ter na Hrvaškem, Norveškem, Islandiji in v Švici. EC torej želi zagotoviti, da bodo od leta 2015 naprej vsi novi modeli osebnih in lahkih vozil opremljeni z življenjsko pomembnim sistemom eCall, torej samodejnim klicem v sili, ki omogoča ročen oziroma samodejni poziv na enotno evropsko številko za klic v sili – 112 in posredovanje točne lokacije vozila vsem ustreznim reševalnim službam.

Prispevek podaja kratek in hiter pregled dogajanj na področju procesov standardizacije področja vseevropskega sistema za klic v sili v vozilih – European eCall. Predstavljene bodo najpomembnejše organizacije za standardizacijo: evropske (ETSI, CEN), mednarodne (ISO, ITU-T), regionalne (3GPP, IEEE, GSM, …) ter druge (iMobility Forum/eSafety Forum, Intelligent Car Intiative, ...).

Poudarek bo na predstavitvi dejavnosti tehničnih delovnih teles ETSI pridruženemu mednarodnemu projektu 3GPP, v sklopu katerega so bile pripravljene tehnične specifikacije in poročila za vsa najpomembnejša področja tega evropskega projekta. Predstavljeno bo delovanje tehničnih odborov(TC) in delovnih skupin(WG), ki so najzaslužnejši za pripravo omenjenih dokumentov. Podane bodo tudi informacije o zahtevah in rezultatih nadgradenj posameznih 3GPP tehničnih specifikacij in poročil ter dejavnosti v TDT SIST (TC ITC, TC MOC, ...).