Fazni šum - trendi in dosežki


Primož Lemut 1,3, Boštjan Batagelj 1,2, Jurij Tratnik 1,2, Uros Dragonja 1,3, Luka Bogataj 2
1 COBIK, 2 UL FE, 3 Instrumentation Technologies d.d.


Zahteve za izboljšanje faznega šuma signalnih virov prihajajo iz industrije, znanstvenih krogov in vojske. Nekateri uveljavljeni načini generiranja signalov z nizkim faznim šumom so dosegli svoje omejitve, zato se iščejo novi. Najbolj obetavni so oscilatorji z uporabo novih materialov, optično-električni oscilatorji in ustvarjanje RF signalov iz optičnih. Poleg spektralne čistoče signala je pomembna tudi stabilnost njegove frekvence. Uporaba Allanove variance, ki jo je razvil National Institute of Standards and Technology, je uveljavljen način vrednotenja in prikaza obeh lastnosti. V Sloveniji se ukvarjamo z viri nizkošumnih mikrovalovnih signalov in s prenosom teh signalov po kompenzirani optični poti.