Pozabljena antena cigara
The forgotten cigar antenna


Matjaž Vidmar
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko


POVZETEK
V prispevku so zajete naslednje teme:
− Razvoj usmerjenih anten
− Umetni dielektriki
− Strukture z upočasnjenim valovanjem
− Izvorni opis cigare, julij 1953
− Različne izvedbe cigare
− Lunohod
− James Webb
− Ruska puška iz Voroneža
− Antena BDM2 za 2400 MHz
− Mehanska konstrukcija ruske puške
− Izmere in prednosti ruske puške
− Elektromagnetna simulacija ruske puške
− "Vrtna" antenska merilnica
− 23-elementna cigara za 1300 MHz
− 33-elementna cigara za 2400 MHz
− 58-elementna cigara za 3400 MHz
− Vzbujanje ruske puške

ABSTRACT
The following topics are covered in the paper:
- Development of directional antennas
- Artificial dielectrics
- Slow wave structures
- Original cigar description, July 1953
- Different versions of cigars
- Lunohod
- James Webb
- Russian rifle from Voronež
- BDM2 antenna for 2400 MHz
- Mechanical construction of Russian rifles
- Dimensions and advantages of the Russian rifle
- Electromagnetic simulation of a Russian rifle
- "Garden" antenna measurement system
- 23-element cigar for 1300 MHz
- 33-element cigar for 2400 MHz
- 58-element cigar for 3400 MHz
- A Russian rifle antenna excitation