Meritev smernosti anten
Antenna directivity measurements


Matjaž Vidmar
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko


POVZETEK
V prispevku so zajete naslednje teme:
− Sevanje usmerjenega izvora
− Izračun smernosti poljubne antene
− Meritev rezov smernega diagrama
− Smernost iz dveh rezov
− Eliptična odprtina (skupina)
− Postopek izračuna skupne smernosti
− 33-elementna cigara za 2400 MHz
− HB9CV za 435 MHz
− Sektorska skupina za 3400 MHz
− Meritev sektorske skupine
− Antena WiFi AliExpress
− Nizkofrekvenčni spekter detektorja

ABSTRACT
The following topics are covered in the paper:
- Radiation of directional source
- Calculation of any antenna directivity
- Measurement of antenna radiation pattern
- Directivity from two planes
- Elliptical aperture (group)
- Procedure of total directivity calculation
- 33-element cigar antenna for 2400 MHz
- HB9CV antenna for 435 MHz
- Sector group antenna for 3400 MHz
- Sector group antenna measurements
- WiFi AliExpress antenna
- Low frequency detector spectrum