Pogled na uvajanje video analitike v koncept pametnih mest

A look at introducing video analytics into the concept of smart cities


Marjana Senčar Srdič
A1 Slovenija


POVZETEK
Pametna mesta predvidevajo zbiranje ogromne količine podatkov iz različnih sistemov, zato so politike razvoja in upravljanja s podatki njihova pomembna komponenta. Raziskovalci ob primerjavi razvojnih strategij več pametnih mest opažajo, da je t. i. privid varnosti (security theater) eno glavnih gonil razvoja na tem področju. Medtem, ko ima v splošni javnosti video analitika večinoma žal negativen pridih in se jo enači z nadzorom ter mnogi odločevalcem očitajo, da se pri svojih investicijah v koncept pametnega mesta osredotočajo predvsem na področje video-nadzora in zanemarjajo ostale vidike pametnih mest (npr. Bruselj, London in Beograd), se bom v svojem prispevku osredotočila na tehnološki razvoj in potencial video analitike v pametnih mestih. Poudarek predstavitve bo na »pametnih območjih« – entitetah, ki efektivno koristijo vse razpoložljive informacije za optimalen izkoristek resursov, globalnih trendih, razvoja mest in mega-mest, arhitekturi združenega podatkovnega pretoka, transportni varnosti, kontroli bivališč in komunalnih servisov, video analitiki v izobraževanju in poenotenih plačilnih sistemih.