Primerjava arhitekturnih nivojev 4G/VoLTE in 5G/VoNR

Comparison of 4G/VoLTE and 5G/VoNR architectural levels


Božo Mišovič
ZENLAB

POVZETEK
Pogosto pozabljamo, da je je naš mobilni žepni računalnik („pametni telefon“), ki ga nosimo naokoli, še vedno v uporabi tudi kot „telefon“, ki je namenjen pogovorom. Prvotna brezžična mobilna omrežja so bila dizajnirana za prenos govora, kot je bil na primer analogni NMT450 (govor/1Kbps). Kasneje so se razvili digitalni javni mobilni sistemi, ki se še danes uporabljajo tudi za kritične aplikacije v realnem času. To so 2G (SMS/10Kbps), 3G (Video/64Kbps), 4G (1Gbps), 5G (10Gbps), kmalu pa lahko pričakujemo tudi 6G (1Tbps), itd. Zgrajena mobilna omrežja so prilagojena ključnim in zanesljivo nadzorovanim, visoko kvalitetnim in robustnim govornim storitvam.

ABSTRACT
We often forget that the mobile computer we carry around in our pockets is still referred to as a ‘phone’. Wireless networks were first designed for voice, and it remains a critical real-time application today. Building a network that can adapt is crucial in managing reliable, high-quality and robust mobile voice services.