Sistemi za avtomatsko detekcijo radijskega signala
Automatic radio signal detection systems


Mirko Ivančič
ThinkRF


POVZETEK
ThinkRF Spectrum eXperience Management (SXM) uporablja omrežje zmogljivih RF senzorjev, povezanih v oblak, za karakterizacijo, optimizacijo in zaščito RF spektra, kot je npr. spekter omrežja 5G. SXM združuje thinkRF tehnologijo analize radiofrekvenčnega spektra z napredno analitiko v nastavljivi naročniški storitvi v oblaku. SXM neprekinjeno in avtonomno pregleduje vsa omrežja 4G in 5G v regiji in operaterjem zagotavlja dragocene vpoglede v konkurenco. Posledično lahko operaterji spremljajo konkurenčno zasedenost, pokritost, souporabo spektra in spremembe tehnologije skozi čas.

ABSTRACT
The thinkRF Spectrum eXperience Management (SXM) solution uses a network of powerful, cloud-connected RF sensors to characterize, optimize, and protect RF spectrum assets such as 5G networks. SXM combines thinkRF’s RF spectrum-analysis technology with advanced analytics in a configurable cloud-based subscription service. SXM continuously and autonomously characterizes all 4G and 5G network deployments in a region and provides operators with valuable competitive insights. As a result, operators can track competitive occupancy, coverage, spectrum sharing, and technology changes over time.