Tehnologija WiFi6/WiFi6 Mesh od razvoja proizvajalca in prenosa v realno okolje s komercialnim zagonom operaterja

WiFi6 / WiFi6 Mesh technology from manufacturer development and transfer to real environment with commercial operator launch


Mitja Golja, Iskratel S&T
Gorazd Penko, T-2


POVZETEK
Predstavljene bodo tehnične značilnosti t.i. tehnološke rešitve WiFi 6 / Wifi 6 Mesh. Podana bo dobra praksa sodelovanja med ponudnikom novih tehnoloških rešitev in ponudnikom telekomunikacijskih storitev. Opisan bo tudi empirični postopek končnih predprodukcijskih performančnih meritev v realnem okolju operaterja.

ABSTRACT
The technical characteristics of the WiFi 6 / Wifi 6 Mesh technological solution will be presented. Good practice of cooperation between the provider of new technological solutions and the provider of telecommunications services will be provided. The empirical process of final pre-production performance measurements in the real environment of the operator will also be described.