Kotizacija


Kotizacija za strokovni seminar znaša 450 € brez DDV.

Ob prijavi do 4. decembra 2015 prejmete 10 % popust.
Popust se prišteva ostalim skupinskim popustom.

Avtorji predstavljenih prispevkov imajo na dan predstavitve brezplačno udeležbo. Za tridnevno udeležbo se jim prizna 30 % popust.

Ustanove, ki prijavijo več kot 3 udeležence, lahko brezplačno objavijo A4 oglas v zborniku.
(Posredovati ga je potrebno organizatorjem do 10. januarja 2015.)
Ustanove, ki prijavijo več kot 5 udeležencev, imajo 10 % popust.
Ustanove, ki prijavijo več kot 10 udeležencev, imajo 20 % popust.
Ustanove, ki prijavijo več kot 20 udeležencev, imajo popust po dogovoru.

Prijavite se, prosimo, najkasneje do srede, 27. januarja 2015, da bomo lahko pravočasno pripravili dovolj izvodov seminarskega gradiva, ki ga bo dobil vsak udeleženec. Prijave so možne tudi kasneje, vse do zčetka seminarja, vendar v tem primeru udeležencem ne zagotavljamo seminarskega gradiva in kosila.

Kotizacija vključuje udeležbo na vseh predavanjih, zbornik prispevkov v tiskani in elektronski obliki, dve kosili ter prigrizke in pijačo v času seminarja. Udeleženci prejmejo tudi potrdilo o udeležbi na seminarju.

Ko bomo prejeli Vašo prijavnico, Vam bomo poslali potrdilo o prijavi in zadnja obvestila.
Račun za plačilo kotizacije vam bomo izstavili v petih dneh po zaključku seminarja.

Prosimo, prijavite se tukaj.