Obvestilo za avtorje


Avtorje, ki želijo sodelovati s svojim prispevkom na seminarju, vabimo, da do 9. 10. 2015 pošljejo naslov in kratek povzetek prispevka (do 150 besed) na naslov bostjan.batagelj[at]fe.uni-lj.si. Na osnovi prejetih povzetkov bo programski odbor najkasneje do 25. 10. 2015 oblikoval končni program seminarja. V kolikor bo povzetek uvrščen na program, mora avtor oddati končni prispevek do 15. 1. 2016 na isti naslov kot povzetek.

Avtorji imajo na dan predstavitve brezplačno udeležbo na seminarju.

Pomembni roki

 • Rok za oddajo naslova in kratkega povzetka prispevka (do 150 besed): 30. 10. 2015
 • Obvestilo o izboru prispevka: 11. 11. 2015
 • Rok za oddajo končnega prispevka: 15. 1. 2016

Splošne informacije in navodila za avtorje:

Izbirate lahko med ustno predstavitvijo prispevka (Powerpoint) pred občinstvom ali predstavitvijo v obliki plakata. Želeno izbiro navedite pri oddaji povzetka prispevka. V obeh primerih lahko oddate končni prispevek zgolj kot predstavitev (prosojnice oz. plakat) ali tudi v obliki članka. V tiskanem zborniku bodo objavljene prosojnice oz. plakat, v elektronskem zborniku na CD-ju pa tudi članek.

Tako članek (če ga boste napisali) kot predstavitev oz. plakat morate oddati do zgoraj navedenega končnega roka (15. 1. 2016). Istočasno morate oddati še povzetek prispevka do 200 besed v slovenščini in angleščini, kratek življenjepis avtorjev v slovenščini in angleščini ter portretne slike avtorjev.

Prispevki za Seminar Radijske Komunikacije niso recenzirani.

Navodila za izdelavo članka

 1. Prispevek naj bo napisan v skladu s predlogo za oblikovanje (Microsoft Word DOC, Adobe PDF).
 2. Napisan naj bo na formatu A4 in naj ne vsebuje glave, opomb ali številk strani.
 3. Obsega naj 4-6 strani.
 4. Datoteka za oddajo naj bo v formatu Microsoft Word (.doc ali .docx) ali PDF.

Navodila za izdelavo predstavitve

 1. Grafična predloga predstavitve ni predpisana.
 2. Datoteka za oddajo naj bo v formatu Powerpoint PPT ali PDF. V datoteki PDF morajo biti vključene vse pisave (fonti).

Navodila za izdelavo plakata

 1. Plakat naj bo v pokončnem formatu velikosti A0 (864 × 1118 mm).
 2. Grafična predloga plakata ni predpisana.
 3. Datoteka za oddajo naj bo v formatu PDF. V datoteki PDF morajo biti vključene vse pisave (fonti).
 4. Velikost pisave naj bo takšna, da bo plakat berljiv pri tisku na format A4 (za zbornik).
 5. Za tisk plakatov v dejanski velikosti poskrbite sami!